Sökord och Sökfraser – Så här väljer du rätt

Hoppa till Sektion 📖

När det handlar om att synas på nätet är valet av rätt sökord och sökfraser avgörande. Det är de termerna som dina potentiella kunder använder för att hitta produkter, tjänster eller information på internet. Med rätt strategi kan du effektivt locka till dig just de besökare som är mest intresserade av vad din verksamhet erbjuder.

Nordiseo erbjuder personligt anpassade och flexibla online-marknadsföringsstrategier med fokus på djupgående kunskap och innovativa verktyg för att ditt företag ska sticka ut från konkurrenterna.

Vill du veta hur Nordiseo kan hjälpa dig med detta?

Vad är sökord?

Sökord, som på engelska kallas för keyword, utgör grunden för sökmotoroptimering och är de specifika ord eller uttryck som människor använder när de söker efter information på nätet. De fungerar som broar mellan användarens sökintention och det innehåll som din webbplats erbjuder.

Att förstå och använda rätt sökord är centralt för att attrahera relevant trafik till din sida och därmed nå ut till potentiella kunder som är intresserade av dina produkter eller tjänster.

Vikten av väl valda sökord:

 • De ökar chansen att din webbplats rankar högre i sökmotorernas resultat.
 • De hjälper dig att förstå användarens avsikter och därmed optimera ditt innehåll för att möta dessa behov.
 • De spelar en vital roll i din webbplats konverteringsrate, eftersom relevanta sökord attraherar besökare som är mer benägna att utföra en önskvärd handling såsom ett köp.
Sökord keyword

Long tail VS Short tail sökord

När man fördjupar sig i världen av sökordsoptimering möter man ofta begreppen long tail och short tail sökord. För att maximera effektiviteten i din SEO-strategi är det viktigt att balansera användningen av både short tail och long tail sökord.

Short Tail sökord är typiskt korta, ofta bestående av bara ett eller två ord. De är mycket breda och generella, vilket innebär att de drar till sig en stor mängd trafik. Exempel på short tail sökord kan vara ”skor” eller ”böcker”.

Trots sin förmåga att locka till sig många sökningar, är konkurrensen för dessa sökord ofta hög, och det kan vara svårt för en webbplats att ranka högt för dem. Dessutom är sökningarna inte alltid av hög kvalitet, eftersom de inte är specifika nog för att indikera användarens exakta intentioner.

Long Tail sökord, å andra sidan, är längre fraser som är mycket mer specifika än short tail sökord. De kan bestå av tre eller fler ord som tillsammans bildar en mer detaljerad sökfras, exempelvis ”herrskor i storlek 42 online”.

Dessa sökfraser har vanligtvis lägre sökvolym jämfört med short tail sökord, men de tenderar att locka till sig mer kvalificerad trafik. Detta beror på att long tail sökord reflekterar en mer specifik sökintention, vilket ökar chansen att besökaren är närmare ett köpbeslut.

Konkurrensen för long tail sökord är ofta lägre, vilket gör det lättare för mindre webbplatser att ranka högt för dessa sökfraser.

Medan short tail sökord kan hjälpa till att öka din webbplats synlighet genom att dra till sig en stor mängd trafik, kan long tail sökorden vara ett lättare alternativ för synlighet som tenderar att konvertera besökare till kunder effektivare.

Är det skillnad på sökord och sökfras?

Skiljelinjen mellan sökord och sökfraser är viktig att förstå. Sökord är enskilda ord som användarna anger i sökmotorer, såsom ”skor” eller ”resor”. De kan vara breda och dra till sig en hög volym av sökningar men är ofta mindre specifika och därmed mer konkurrensutsatta.

Sökfraser för de mer specifika kombinationerna av ord som ”herrskor online” eller ”billiga flyg till Paris”. Dessa fraser innefattar oftast flera ord som tillsammans ger en tydligare bild av användarens sökintentioner.

Men i SEO-sammanhang idag använder man nästan uteslutande bara orden sökord eller keyword.

Förstå kraften i rätt sökord för din närvaro online

Att förstå vilken enorm effekt de rätta sökorden kan ha för din online-närvaro är ett kritiskt element inom digital marknadsföring. När sökord används på rätt sätt lockar de rätt folk till din webbsida, alltså folk som skulle kunna vara intresserade av att köpa dina produkter eller tjänster.

Genom att finjustera ditt språk och dina budskap till att matcha de termer som din målgrupp söker på, kan du effektivisera din synlighet och därigenom öka din webbplats trafik.

 • En stark sökordsoptimering får ditt varumärke att framstå som en auktoritet inom din bransch.
 • Intuitivt placerade sökord kan förstärka användarupplevelsen och föra besökarna genom köpresan.
 • Korrekt implementerade sökord kan ge en signifikant avkastning på din investering genom att locka till sig kvalificerad trafik som är mer benägen att konvertera.
sökord

5 steg till en effektiv sökordsstrategi som ökar din trafik

För att framgångsrikt öka trafiken till din webbplats är det essentiellt med en genomtänkt och strategisk plan för dina sökord. Det är en process som kräver noggrannhet och förståelse för din målgrupp.

Här är fem steg för att formulera en effektiv sökordsstrategi:

 1. Förstå Din Kund: Identifiera kundernas behov och beteenden för att välja relevanta sökord och skapa innehåll som möter deras sökintentioner.
 2. Använd Rätt Sökordsverktyg: Kombinera verktyg som Google Keyword Planner, SEMrush och Ahrefs för en omfattande sökordsanalys och förståelse för marknaden.
 3. Skapa Värdefullt Innehåll: Använd storytelling och optimering med rätt sökord för att göra innehållet engagerande och svarande på besökarnas frågor, inkludera kvalitativa bilder/videor och CTA:s.
 4. Bygg en Naturlig Länkprofil: Prioritera kvalitativa backlinks från relevanta och auktoritativa webbplatser för att stärka din webbplats auktoritet.
 5. Utvärdera och Anpassa Strategin: Använd analytiska verktyg för att kontinuerligt utvärdera din SEO-strategi, identifiera förbättringsområden och justera din strategi över tid för bästa möjliga resultat.

Följ dessa steg för att se till att din webbplats når ut effektivt till de rätta besökarna, vilket skapar långvarig tillväxt och framgång online.

Steg 1: Sätt dig in i din kunds skor

För att din webbplats effektivt ska kunna konvertera besökare till kunder måste förståelsen för kundens behov och beteenden ligga till grund för alla dina SEO-beslut.

Tänk som kunden: Vilka problem har de? Vilka lösningar söker de? Genom att reflektera över dessa frågor kan du identifiera sökord och fraser som inte bara matchar dina produkter eller tjänster, utan som även speglar kundens sökintentioner på djupet.

 • Lyssna på kundernas feedback: Vad säger de om dina eller konkurrenters produkter?
 • Forum och sociala medier: Vilka ämnen tas upp inom din nisch, och vilka språkbruk är vanliga?
 • Kundsupportens loggar: Vilka är de återkommande frågorna eller problemområdena?

Denna insikt är ovärderlig för att skapa relevant och engagerande innehåll som verkligen träffar rätt i sökresultaten.

Steg 2: Använd rätt verktyg för sökordsforskning

När man banar väg för en SEO-strategi är sökordsforskning ett måste. Det finns en mängd verktyg tillgängliga som hjälper till att avkoda internettrends och analysera sökordens effektivitet. Dessa verktyg tillhandahåller data om sökvolym, konkurrens, relaterade sökfraser och mycket mer.

Att välja rätt verktyg är essentiellt för att kunna gräva fram de guldkorn som för ditt varumärke framåt i sökresultaten.

 • Google Keyword Planner: Ett grundläggande och kostnadsfritt verktyg som ger insyn i sökordens popularitet och konkurrens.
 • SEMrush: Ett mer avancerat alternativ som erbjuder detaljerad sökordsanalys och konkurrentbevakning.
 • Ahrefs: Användbart för att upptäcka innehållsluckor och förstå tillbakalänkars inverkan på sökordsranking.

Det är viktigt att komma ihåg att verktygen bör användas som en del av en större helhet där också intuition och insikter om din specifika målgrupp väger tungt i processen.

Steg 3: Skapa engagerande och relevant innehåll

För att locka och behålla besökare är innehållet på din webbplats avgörande. Det ska inte bara vara optimerat med rätt sökord, utan även erbjuda värde och svara på dina besökares frågor.

Storytelling kan vara ett kraftfullt verktyg för att göra ditt innehåll mer engagerande. Se till att varje del av ditt innehåll stöder användarens köpresa samtidigt som det reflekterar ditt företags röst och värderingar.

 • Använd rubriker och underrubriker för att organisera innehållet och göra det lättläst.
 • Inkludera kvalitativa bilder och videor som kompletterar texten och förbättrar användarupplevelsen.
 • Sätt in call-to-actions (CTA) på strategiska platser för att främja konverteringar.

Kreativiteten får inte begränsa SEO. En balans mellan relevanta sökord och ett lockande innehåll skapar en optimal användarupplevelse.

Vill du veta hur Nordiseo kan hjälpa dig med detta?

Steg 4: Bygg en naturlig länkprofil

En stark och naturlig länkprofil är en hörnsten inom SEO och vital för att öka din webbplats trovärdighet. Tänk på länkbyggande som processen att etablera relationer inom ditt branschnätverk.

Nyckeln till framgång ligger i kvalitet över kvantitet. Satsa på länkar från relevanta och auktoritativa webbplatser som kan förstärka din egen sidas auktoritet.

 • Fokus på kvalitetsinnehåll som naturligt genererar backlinks.
 • Engagera dig i branschrelaterade communityn, där du kan dela ditt innehåll och skapa värdefulla kontakter.
 • Använd gästbloggning som en metod för att dela din expertis och skapa externa länkar.

Genom att successivt bygga upp en stark profil av backlinks, stärker du din webbplats auktoritet och gör det enklare för sökmotorer att ranka din sida högt.

Steg 5: Utvärdera och justera din strategi över tid

I den ständigt föränderliga världen av SEO är en strategi aldrig fullständigt färdigställd. Söklandskapet, konkurrenssituationen och din webbplats utvecklas ständigt, vilket kräver en flexibel och dynamisk strategi. Genom att kontinuerligt utvärdera och justera din sökordsstrategi säkerställer du att den förblir effektiv och resultatinriktad.

 1. Analysera dina resultat: Använd verktyg som Google Analytics och Google Search Console för att granska trafik, konverteringsrater och andra nyckeltal.
 2. Identifiera förbättringsområden: Leta efter mönster i data som kan tyda på behov av optimering.
 3. Testa och lär: Gör A/B-testning på dina landningssidor för att se vilka sökord och vilket innehåll som fungerar bäst.
 4. Anpassa strategin: Var beredd att göra ändringar baserade på insamlad data för att ständigt förbättra din närvaro online.

Implementera sökord på rätt sätt

Nyckeln till framgång är relevans och kontext, snarare än att bara stoppa in så många sökord som möjligt. Sökord ska integreras naturligt i texten, vilket inte bara gynnar din ranking hos sökmotorerna utan även förbättrar läsbarheten för dina besökare.

Balansen är viktig – använd sökord där det känns logiskt och naturligt, snarare än uppblåsta och påtvingade.

 1. Välj titlar och underrubriker smart: Placera nyckelord i H1, H2 och H3-taggar för att förtydliga sidans innehåll och struktur.
 2. Meta-beskrivningar: Skriv lockande meta beskrivningar som innehåller sökord och uppmuntrar klick från SERP.
 3. Alt-text för bilder: Använd sökord i bildernas alt-text för att förbättra tillgänglighet och SEO-värde.
 4. Kvalitetsinnehåll för användaren: Skapa innehåll som svarar på besökarnas frågor med sökord som förstärker relevansen.

Mäta framgången i din sökordsstrategi

För att kunna fastställa hur effektiv din sökordsstrategi är, behöver du kunna mäta dess framgång.

Det finns flera metoder och mått att tillgå för att spåra din webbplats prestationer. Analysverktyg som Google Analytics erbjuder en uppsjö av värdefull information, såsom sidvisningar, tid spenderad på sidan, och konverteringshastighet – indikatorer som kan kopplas direkt till dina valda nyckelord.

Genom att regelbundet monitorera dessa data kan du få en klar bild av vilka sökord som ger resultat och vilka som behöver omvärderas eller ersättas.

Vanliga frågor

Är nyckelord och sökord samma sak?

Ja, nyckelord och sökord är samma sak och används omväxlande inom digital marknadsföring och sökmotoroptimering för att beskriva de ord eller fraser som människor använder när de söker information på internet.

Hur gör man en sökordsanlays?

Processen inkluderar forskning om vilka ord din målgrupp använder när de söker, analysera sökvolym och konkurrens för dessa ord, samt förstå avsikten bakom sökningarna. Verktyg som Google Keyword Planner, SEMrush eller Ahrefs kan användas för att samla in data och insikter för analysen.

Vad kostar ett sökord?

Kostnaden för ett sökord varierar beroende på konkurrens och sökvolym, särskilt när det gäller annonsering via Google Ads. Priset bestäms genom auktioner där annonsörer budar på sökord, och kan variera från några ören till flera hundra kronor per klick, beroende på bransch och konkurrens. Det finns ingen fast kostnad; det beror på hur mycket du är villig att betala per klick och din annonseringsbudget.

Vilka sökord ska man använda?

Fokusera på sökord som är relevanta för de produkter eller tjänster du erbjuder, har en rimlig sökvolym och där du realistiskt kan konkurrera i sökresultaten. Det är också viktigt att överväga användarens avsikt – om de söker information, jämför produkter, eller är redo att köpa.

Hur väljer man sökord som resonerar med målgruppen?

För att effektivt resonera med din målgrupp bör du först utforska deras behov, frågor och önskemål. Det är viktigt att identifiera och utnyttja de luckor i sökord som inte täcks av dina konkurrenter, vilket kallas för Keyword Gap Analysis. Använd verktyg som Google Trends för att hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och söktermerna som är relevanta för din målgrupp. Denna process är inte statisk utan kräver kontinuerlig uppföljning och anpassning för att säkerställa att dina valda sökord fortfarande matchar vad din målgrupp söker efter.

Tilde kombinerar kreativitet med förståelse för SEO för att skapa innehåll som inte bara engagerar och informerar, men också optimerar våra klienters digitala fotavtryck. Kontakta Tilde via epost tilde.kernen@nordiseo.com eller via hennes sociala medier.

Fler insikter

SEO och UX

Relationen mellan sökmotoroptimering (SEO) och användarupplevelse (UX) har vuxit sig allt starkare. Företag och webbdesigners ställs inför utmaningen att balansera tekniska SEO-krav med en tilltalande

Läs artikel >